HET VERHAAL ACHTER GOLF BEATS CANCER

DE WONDERLIJKE KRACHT VAN EEN GOLFBALLETJE

 

Op zondag 4 juni 2017 start de tweede editie van Golf Beats Cancer Tour. Dan vindt op Millennium Golf in Beringen de eerste wedstrijd plaats van de reeks toernooien voor recreatieve golfers, dat dit jaar 8 wedstrijden telt plus een finale. Achter de naam van het initiatief schuilt een heus project. Wij gingen even praten met de drie bedenkers, oprichters en bezielers van Golf Beats Cancer. Drie gepassioneerde golfers, uiteraard, die zich ook belangeloos inzetten voor het goede doel. Als PGA-Pro en coach van golfers houdt Jan Cleenewerck zich bezig met de sportieve organisatie van Golf Beats Cancer, met zijn marketingprofiel staat Frank Mooijaart in voor de communicatie en marketing, en Herman Smet tenslotte zorgt voor de de financiële gang van zaken.

 

Jullie hebben Golf Beats Cancer opgestart in 2015. Vanwaar kwam het idee?

Er bestaan bij ons te weinig initiatieven voor de puur recreatieve golfer. Toernooien worden meestal georganiseerd door externe promotors, denk bijvoorbeeld aan luxe auto- of horlogemerken, en die richten zich tot de meer gevorderde speler. Daarnaast heeft de Golfsport bij ons nog altijd een beetje een ouderwets, verstard imago.

Was dit voor jullie de aanleiding om in actie te schieten?

Ja, we wilden daar iets aan doen. De sport verjongen, dynamiseren. Het moment was ideaal. België beschikt namelijk op dit ogenblik met Nicolas Colsaerts, Thomas Pieters en Thomas Detry over enkele spelers van wereldklasse. Daardoor komt golf meer in de mediabelangstelling. De weerslag daarvan op de sport voel je onmiddellijk. Denk maar aan Kim en Justine enkele jaren geleden en wat zij betekend hebben voor de tennissport.

 

De recreatieve golfer staat in jullie project centraal.

Een eerste insteek voor ons was, toernooien te organiseren voor de recreatieve golfer op zijn/haar club. Toernooien voor eigen leden horen namelijk tot de doelstelling van iedere club, maar ze zijn niet altijd makkelijk te organiseren. Denk bijvoorbeeld maar aan het opzetten van de communicatie, het vinden van sponsors... Met Golf Beats Cancer staan wij in voor de volledige organisatie, van A tot Z.

 

Jullie initiatief koppelden jullie van meet af aan aan fundraising voor een goed doel.

Ja, we willen de recreatieve golfsport bevorderen via de organisatie van een jaarlijkse reeks toernooien, maar van bij de start was voorzien dat we dit zouden doen voor het goede doel.

Dat doel is de strijd tegen kanker. Is er een specifieke reden voor deze keuze?

We werden alle drie, net zoals zoveel andere Belgen, in onze familie- en/of vriendenkring met kanker en de gevolgen ervan van nabij gecronfronteerd. De keuze voor de strijd tegen kanker lag eigenlijk voor de hand.

 

Golf Beats Cancer ondersteunt meer bepaald Kom op tegen Kanker.

Kom op tegen Kanker is een gevestigde waarde en een sterk merk. Voor ons was dit bij de opstart van Golf Beats Cancer doorslaggevend. Je hebt als beginnende organisatie inderdaad nood aan geloofwaardigheid. De mensen die je steunen als sponsor, als club of als deelnemer willen zeker zijn dat hun bijdrage ook goed gebruikt wordt. In marketingtermen kun je stellen dat onze keuze een win win operatie is. Kom op tegen Kanker wordt er beter van en wij kunnen ons optrekken aan hun reputatie.

Deze tweede editie van Golf Beats Cancer telt negen wedstrijden waaronder de finale, plus een extra evenement in Waregem Golf. Hoe gaat dat praktisch in zijn werk?

Wij staan met z'n drieën in voor de volledige organisatie. Daarnaast kunnen we steunen op enkele heel gemotiveerde vrijwilligers, vaak familie of vrienden. Ook in de clubs waar we de wedstrijden organiseren, kunnen we altijd rekenen op meer dan één vrijwillig helpende hand.

 

Waarom zou een golfer aan Golf Beats Cancer deelnemen? Welke zijn de incentives?

We doen er alles aan, opdat een toernooi in het kader van Golf Beats Cancer een echte belevenis zou zijn, met een hoog fun gehalte zowel voor de deelnemers als voor de clubs. Het moet een onvergetelijke dag zijn.

Wat moet ik mij daar concreet bij voorstellen?

Het evenement wordt van A tot Z ingekleed met extra's die er op een normaal toernooi meestal niet zijn. Dat gaat bijvoorbeeld van koffie en croissants ter verwelkoming over fotoshoots tijdens het toernooi tot een wijnproeverij ter afsluiting... En, we voorzien een genereuze prijzenpot.

 

Hoe krijgen jullie dat allemaal voor elkaar?

Via sponsoring. We hebben een aantal toernooisponsors waaronder twee hoofdsponsors, met name Binckbank en Chevron Phillips Chemical International. Daarnaast kunnen we bij iedere wedstrijd ook rekenen op een hele rits kleine, maar niet onbelangrijke sponsors en uiteraard ook op de bijdrage van enkele plaatselijke club-sponsors.

 

Hoe draagt elke individuele deelnemer bij tot de som die uiteindelijk aan Kom op tegen kanker overgemaakt wordt?

Bij de inschrijving, op vrijwillige basis. Bij een toernooi voor een goed doel wordt een deelnemend lid gewoonlijk verplicht om voor dat doel een bijdrage te betalen. Bij Golf Beats Cancer is er geen verplichting. Wij stellen aan alle leden een vrijwillige bijdrage van tien euro voor, bovenop de wedstrijdfee die zij sowieso aan hun club betalen. In ruil voor hun bijdrage krijgen de leden een aandenken aan de dag onder de vorm van een golfballetje, armbandje of ander leuk gadget.

Zijn er andere inkomsten die via Golf Beats Cancer Kom op tegen Kanker steunen?

Ja. Sommige deelnemende clubs storten de wedstrijdfees van hun deelnemende leden door, maar we laten hen daar vrij in. Ook de sponsors spelen een belangrijke rol. Zij financieren voor een deel de toernooien, maar leveren ook een rechtstreekse bijdrage aan Kom op tegen Kanker. En dan zijn er de giften die via onze website en de site van Kom op tegen Kanker gestort worden.

 

Hoe verloopt de werving van deelnemende clubs?

Bij de eerste editie, vorig jaar, stonden de clubs niet echt te popelen om voor hun leden een wedstrijd te laten organiseren. De clubs die deelnamen, reageerden nadien echter uiterst positief en waren direct bereid om dit jaar opnieuw in het project te stappen. Een en ander heeft uiteraard te maken met het feit dat Golf Beats Cancer de volledige organisatie op zich neemt en bovendien de deelnemende clubleden nog eens extra verwent.           

 

Naast de steun aan Kom op tegen kanker beogen jullie via jullie initiatief ook de promotie van de golfsport in het algemeen. Hoe evolueert deze sport in België?

Het aantal recreatieve golfers lag twee jaar geleden in Vlaanderen rond de 37.500. Vandaag hebben we er al meer dan 40.000. Er is dus een duidelijke groei en we merken ook een verjonging. Dit heeft zeker ook te maken met de Belgische topspelers waarover we het reeds hadden. De evolutie is dus positief, maar de belevenis, de fun, kan beter. We hebben ook heel goede contacten met de Vlaamse Vereniging voor Golf, die met Start to Golf sedert enkele jaren een groot succes kent.

De Pro-Am & Celebrity Cup van 9 juni op Waregem Golf, heeft een apart statuut binnen jullie wedstrijdkalender. Kunnen jullie daar iets meer over zeggen?

De Pro-Am/Celebrity Cup is een groots evenement dat geen deel uitmaakt van de wedstrijdkalender van Golf Beats Cancer. We organiseren het samen met de PGA of Belgium, die alle professionele spelers en coaches in België verenigt.

 

Wat heeft die dag specifiek te bieden?

Er wordt gegolfd in flights van vier. In elke flight voorzien we één professionele speler of BV. De drie overige plaatsen worden verkocht aan 250 euro per plaats. We mikken hiermee vooral, maar niet exclusief, op bedrijven. Zo kunnen zij een volledige flight kopen voor 750 euro. Wens je als individuele recreatieve speler deel te nemen, kun je zelf op zoek gaan naar twee medespelers om een flight te vullen.

Zijn er al namen bekend van professionele spelers en BV's die zullen deelnemen?

Ja. Om er maar enkele te noemen, op dit ogenblik hebben onder andere reeds Wesley Sonck, Dominique Monami, Ronald Gaastra, Geert De Vlieger, Charlotte De Vos en Steven Martens hun deelname bevestigd.

 

Dragen jullie ook bij dit evenement de fun factor hoog in het vaandel?

Zeker. Naast het spelen zelf is er een verwelkoming, een wijndegustatie, een gin bar, een barbecue buffet, deelname aan de Longest Drive en een heel aantrekkelijke prijzenpot.

 

En is er ook hier een bijdrage per speler aan Kom op tegen Kanker?

Ja, en in dit geval is ze verwerkt in het inschrijvingsgeld. Dankzij sponsoring en de inzet van onze vrijwilligers hebben we voor al het moois dat we offreren geen 250 euro per persoon nodig. De bonus gaat dan ook integraal naar Kom op tegen Kanker.

 

Kunnen ook niet-golfers deelnemen aan deze Pro-Am/Celebrity Cup?

Iedereen is welkom als toeschouwer, en dat is gratis. Toeschouwers hoeven zich helemaal niet in te schrijven. Zij komen op 9 juni gewoon naar Waregem Golf. Ook voor hen belooft het een onvergetelijke dag te worden.

 

Tot jullie doelstellingen met Golf Beats Cancer hoort ook de informatie van de deelnemers en hun omgeving omtrent kanker. Hoe gebeurt deze sensibilisering?

We verdelen op iedere wedstrijd informatiebrochures en folders die ons door Kom op tegen Kanker ter beschikking gesteld worden. Ook de aankleding van de clubs staat met vaandels , tee boxes en ander signalisatiemateriaal in het teken van Golf Beats Cancer. Tenslotte is er onze website en onze Facebookpagina waar je rechtstreeks naar Kom op tegen Kanker kunt doorklikken.

 

Laat dit informatieve luik van jullie initiatief sporen na?

Ja, er ontstaat een belangrijke informele informatiestroom. Mensen spreken tijdens en na de wedstrijd met ons en met elkaar, en delen hun ervaringen met kanker. In die zin werkt ons initiatief drempelverlagend en initieert het nieuwe netwerken.

Waren de clubs die vorig jaar deelnamen vragende partij om dit jaar weer deel te nemen?

Niet enkel de clubs. Tijdens de wedstrijden werden we geregeld aangesproken door deelnemende leden die ons feliciteerden en ons vroegen om het zeker volgend jaar opnieuw te doen.

Kunnen jullie zeggen hoeveel de actie vorig jaar opgebracht heeft voor Kom op tegen kanker?

Het was onze eerste editie. We zagen het vooral als een investeringsjaar in het project en hebben het moeten doen met een minimum aan sponsoring. Toch haalden we 3.000 euro op voor Kom op tegen Kanker. Dit succes motiveerde ons om, spontaan en vooraf ongepland, nog een extraatje aan ons toernooi toe te voegen: in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel organiseerden wij, met de steun van de Young Golfers van Drie Eijcken, een Drive for Life die 9.000 euro opbracht. Samen dus 12.000 euro, integraal voor Kom op tegen Kanker.

 

Jullie grootste uitdaging voor dit jaar omschrijven jullie in een van jullie publicaties als "nog beter". Hebben jullie een streefdoel?

De eerste editie van Golf Beats Cancer, vorig jaar, bestond uit drie wedstrijden plus de Drive for Life die we hierboven aanhaalden. Dit jaar bestaat het toernooi uit 8 wedstrijden plus een finale, plus de Pro-Am/Celebrity Cup in Waregem. We mogen dus zeker niet klagen, maar een streefdoel in termen van aantallen deelnemende clubs en deelnemers hebben we niet. Het gaat niet alleen om kwantiteit.

 

Golf Beats Cancer hebben jullie duidelijk in het leven geroepen met het oog op continuïteit. Hoe zien jullie zelf de verdere evolutie?

Het moet beheersbaar blijven. De organisatie moet kunnen volgen. Dit is nog maar ons tweede seizoen. We hebben tal van ideeën en we zullen die zeker realiseren, maar niet onbezonnen. Onze verdere groei mag geen afbraak doen aan datgene wat we reeds bereikt hebben.

Waar kunnen geïnteresseerde clubs of golfers terecht om met jullie contact op te nemen?

Even surfen naar www.golfbeatscancer.be en je vindt ons. Je kunt er ook te allen tijde een gift doen die automatisch terecht komt bij Kom op tegen Kanker. Daarnaast kun je ons volgen op Facebook onder Golf Beats Cancer.

 

Met onze beste wensen verder veel succes, hartelijk dank voor dit gesprek.

PARTNERS

1/1

Wil jij graag de #GolfBeatsCancerTour2019 een duwtje in de rug geven.

Word partner en steun het initiatief van dit jaar: Stop Darmkanker

GBC_logo_cirkel.png

Contact

Adres

Menkhoeve 8

2243 ZANDHOVEN

BE 0656.906.269

  • Facebook - White Circle
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon

© All rights reserved to Sport Beats Cancer vzw